STUDIA PODYPLOMOWE W CENTRUM EDUKACJA

INFORMACJA DYREKTORA INSTYTUTU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DOTYCZĄCA ORGANIZACJI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020
W WYŻSZEJ SZKOLE NAUK PEDAGOGICZNYCH
W WARSZAWIE
(do pobrania)

DODATKOWE INFORMACJE O KIERUNKU "EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA"
(do pobrania)

HARMONOGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020
stan na 19.10.2019

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

Centrum EDUKACJA, na mocy umowy podpisanej z Instytutem Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych w Warszawie, rozpoczyna rekrutację kandydatów na kolejną edycję studiów podyplomowych w roku akademickim 2019/2020 realizowanych przez Instytut Studiów Podyplomowych w Centrum EDUKACJA w Bielsku-Białej. 

W roku akademickim 2019/2020 uczelnia rozszerza swoją ofertę o nowe kierunki:

 • Trener w oświacie
 • Terapia pedagogiczna z integracją sensoryczną
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z integracją sensoryczną

W aktualnej ofercie uczelni pozostają dotychczasowe, popularne wśród studentów kierunki, m.in.:

 • Chemia w szkole,
 • Doradztwo zawodowe,
 • Dydaktyka języka obcego,
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika),
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (Surdopedagogika),
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (Tyflopedagogika),
 • Edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu,
 • Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna,
 • Fizyka w szkole,
 • Informatyka z programowaniem w szkole,
 • Matematyka w szkole,
 • Przygotowanie pedagogiczne,
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,
 • Zarządzanie w oświacie,
 • i inne.


Zapoznaj się z aktualną ofertą studiów podyplomowych w roku akademickim 2019/2020:

Informator o studiach podyplomowych 2019/2020
(informator do pobrania)

Promocje cenowe w roku akademickim 2019/2020:
Studenci studiujący jednocześnie drugi kierunek studiów podyplomowych otrzymują zniżkę 50% czesnego za tańszy kierunek.

Absolwenci studiów podyplomowych WSNP otrzymują 50% zniżki czesnego za kierunek przygotowanie pedagogiczne i 20% zniżki czesnego za pozostałe kierunki.

Rekrutacja 2019/2020 - wymagane dokumenty:

 • podanie na studia podyplomowe (do pobrania),
 • umowa studenta studiów podyplomowych (do pobrania)
 • oryginał lub odpis dyplomu studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia,
 • kopia aktu małżeństwa (w przypadku zmiany nazwiska) oraz oryginał do wglądu,
 • dowód osobisty do wglądu,
 • opłata rekrutacyjna w wysokości 100 zł (istnieje możliwość płatności gotówką przy składaniu dokumentów).

Dokumenty należy składać w biurze Centrum EDUKACJA w Bielsku-Białej, ul. 3 Maja 31 w godzinach pracy Centrum. Nie prowadzimy rekrutacji internetowej.

Minimalna liczebność grupy: 7 osób. W przypadku mniejszej liczby chętnych na wybrany kierunek istnieje możliwość studiowania w trybie indywidualnym.

Termin rozpoczęcia zajęć w roku akademickim 2019/2020:  wrzesień/październik 2019 r.

Dlaczego warto wybrać studia podyplomowe w WSNP?
Ponieważ zapewniamy:

 • wysoką jakość prowadzonych zajęć,
 • prowadzący z wieloletnim doświadczeniem zawodowym,
 • zjazdy oraz egzaminy dyplomowe w Bielsku-Białej,
 • konkurencyjne czesne,
 • dostęp do elektronicznej Strefy Studenta z materiałami dla wybranego kierunku,
 • zajęcia tylko w soboty,
 • 1 semestr zajęć w formie e-learningu! 


Dodatkowych informacji nt. studiów podyplomowych udzielamy pod numerami telefonu 33 822 80 58, 513 097 904.

Zapraszamy!


EDUKACJA - ALL RIGHTS RESERVED