STUDIA PODYPLOMOWE W CENTRUM EDUKACJA


STUDIA PODYPLOMOWE W CENTRUM EDUKACJA

Kolejna edycja w roku akademickim 2017/2018

Centrum EDUKACJA, na mocy umowy podpisanej z Instytutem Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych w Warszawie, zaprasza na kolejną edycję studiów podyplomowych w roku akademickim 2017/2018  realizowanych przez Instytut w Centrum EDUKACJA w Bielsku-Białej. 

Zapraszamy na studia podyplomowe na kierunkach:

 • Coaching i tutoring w edukacji (2 semestry, 1750 zł/semestr)
 • Doradztwo zawodowe (3 semestry, 1000 zł/semestr)
 • Informatyka z programowaniem w szkole (3 semestry, 1000 zł/semestr)
 • Przygotowanie pedagogiczne (3 semestry, 800 zł/semestr)
 • Wczesne nauczanie języka obcego (3 semestry, 1000 zł/semestr)
 • Zarządzanie oświatą (2 semestry, 1200 zł/semestr)
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) (3 semestry, 800 zł/semestr)
 • i inne

Pełna oferta studiów podyplomowych w roku akademickim 2017/18 dostępna jest w informatorze:

INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH (do pobrania)

*Informator o studiach podyplomowych na rok akademicki 2018/2019 w przygotowaniu.

Wymagane dokumenty:

 • oryginał/odpis lub potwierdzona kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia,
 • kserokopia dowodu osobistego,
 • PODANIE NA STUDIA PODYPLOMOWE (do pobrania)

Dokumenty należy składać w biurze Centrum EDUKACJA w Bielsku-Białej, ul. 3 Maja 31.

Przyjęcia na studia odbywają się na zasadzie kolejności zgłoszeń. 

Dlaczego warto wybrać studia podyplomowe w WSEZiNS?
Ponieważ zapewniamy:

 • wysoką jakość prowadzonych zajęć,
 • zjazdy prowadzone w Bielsku-Białej,
 • konkurencyjne czesne
 • 1 semestr zajęć w formie e-learningu! 

Dodatkowe informacje nt. studiów dostępne są pod numerami telefonu 33 822 80 58, 513 097 904. Zapraszamy!

HARMONOGRAM ZAJĘĆ NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018
(aktualizacja 17.04.2018)

Komunikat dla studentów kierunków "Autyzm" i "Pedagogika specjalna"
Zajęcia na studiach podyplomowych w dniu 19 maja 2018 r. odbędą się w siedzibie Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Osobom Dorosłym z Zespołem Aspergera oraz Zaburzeniami Pokrewnymi „AS”, Bielsko-Biała, ul. Barlickiego 16, I piętro w godz. 9.00 – 13.00.

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY ZALICZENIA PRAKTYK NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH (do pobrania)

 


HARMONOGRAM EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH

STUDIA PODYPLOMOWE 2017/18

Bielsko-Biała

(stan na 23.04.2018)


02 czerwca 2018 r. (sobota)

- Informatyka z programowaniem w szkole - godz. 8.30

- Matematyka w szkole - godz. 9.00                                              

- Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna - godz. 9.00

- Surdopedagogika - godz. 9.30

- Tyflopedagogika - godz. 10.30

- Terapia pedagogiczna - godz. 11.00

- Przygotowanie pedagogiczne - godz. 11.30

- Zarządzanie w oświacie - godz. 16.00

04 czerwca 2018 r. (poniedziałek)

- Zarządzanie BHP - godz. 15.30

- Pedagogika specjalna - godz. 16.00

05 czerwca 2018 r. (wtorek)

- Fizyka w szkole - godz. 15.00

- Wiedza o społeczeństwie w szkole - godz. 15.00

- Autyzm - godz. 16.00

07 czerwca 2018 r. (czwartek)

- Wczesne nauczanie języka obcego - godz. 16.00

- Socjoterapia - godz. 17.30

09 czerwca 2018 r. (sobota)

- Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) - godz. 9.00

- Doradztwo zawodowe - godz. 11.00

 

EDUKACJA - ALL RIGHTS RESERVED