NAUKA GRY NA FORTEPIANIE METODĄ SUZUKI

piano-78492_1920.png

NAUKA GRY NA FORTEPIANIE METODĄ SUZUKI DLA DZIECI JUŻ OD 4. ROKU ŻYCIA

O metodzie

Metoda Suzuki to sposób na wszechstronny rozwój dziecka poprzez naukę gry na instrumencie. Jej twórca, skromny człowiek o wielkim sercu, wielki pedagog i skrzypek Shinichi Suzuki w swej pracy skupił się na uczeniu dzieci.

Wierzył, że talent jest każdemu z nich dany, należy jedynie stworzyć takie warunki, aby mógł się w pełni rozwinąć.

Podwaliną metody jest jego fascynacja procesem, w jakim dzieci uczą się języka ojczystego.  Uznał, że skoro każde jest w stanie tego dokonać to znaczy, że jest to najbardziej naturalny i efektywny sposób uczenia się.

Nauka gry na instrumencie stała się dla Dr Suzuki’ego sposobem na rozwijanie w dziecku nie tylko talentu muzycznego. Badania dowodzą stymulującego wpływu muzyki na rozwój mózgu. Okazało się również, że edukacja muzyczna sprzyja rozwojowi koncentracji, koordynacji ruchowej, pamięci a nawet umiejętności współpracy.

Suzuki przypisywał jednak muzyce szczególną rolę w kształtowaniu charakteru i wrażliwości na otaczający świat.

„Jeśli dziecko od dnia narodzin słyszy piękną muzykę, a później uczy się grać, będzie wrażliwe, zdyscyplinowane i wytrzymałe. I będzie miało piękną duszę”.

Wczesne początki

Metoda Suzuki zakłada wykorzystanie naturalnego potencjału dziecka w najlepszym ku temu okresie jego rozwoju. Badania wykazują, że mózg jest najbardziej plastyczny we wczesnym dzieciństwie. To wtedy w ogromnej ilości tworzą się nowe połączenia nerwowe a za ich pomocą dziecko nabywa licznych umiejętności, np. mówienia. Jednocześnie traci nieużywane połączenia.

Największy rozkwit zdolności słuchowych i ruchowych dziecka przypada między 4 a 8 rokiem życia. Jest to więc najlepszy czas na rozpoczynanie przygody z muzyką.

Rodzic i jego rola

Rola rodzica jest niezastąpiona! Suzuki właśnie od rodziców zaczynał naukę. W czasie pierwszych lekcji opiekun dziecka uczy się podstaw oraz prostych melodii. Grający rodzic wzbudza w dziecku zainteresowanie. Wykorzystujemy wtedy naturalną chęć małego człowieka do naśladowania osób, które są dla niego ważne.

Rodzic uczestniczy też w późniejszych lekcjach i jest ich niezbędnym elementem.  Obserwacja jak dziecko pracuje pod okiem pedagoga oraz wcześniej zdobyte praktyczne umiejętności pozwalają opiekunowi dobrze pełnić rolę domowego nauczyciela. Wspólna podróż przez świat dźwięków jest świetnym pretekstem do spędzania razem czasu.

Powtarzanie i systematyczność

Dziecko uczy się powtarzając to, co mówią rodzice. 

Nieustanne powtarzanie jest też podstawą nauki gry na instrumencie. Co ciekawe, w przeciwieństwie do dorosłych, powtarzanie dzieci nie nudzi. Uwielbiają oglądać ta samą bajeczkę, spać z tym samym misiem i jeść te same potrawy. Upodobanie to można wykorzystać wprowadzając ćwiczenie do stałych codziennych rytuałów dziecka.

Systematyczność, wytrwałość w podejmowaniu wysiłku i pracowitość są warunkami do uzyskania biegłości w każdej dziedzinie, również w muzyce. Suzuki zwykł był mówić, że nie musimy ćwiczyć codziennie, ale tylko w te dni, w które jemy. Regularne ćwiczenie buduje w dziecku samodyscyplinę, pamięć oraz poczucie własnej wartości. „Rezultaty wymagają systematycznego wysiłku. Nie ma drogi na skróty”.

Dlatego tak ważne jest, aby rodzic zachęcał pociechę do regularnej pracy nad rozwojem jej talentu.

Tempo pracy i oczekiwanie rezultatów

Nikt nie przestaje do noworodka przemawiać tylko dlatego, że ten nie odpowiada. Wytrwałość i cierpliwość powinna zatem towarzyszyć również opiekunom dzieci uczących się grać na instrumencie. Nie można zrażać się pozornym, chwilowym brakiem sukcesu. Metoda Suzuki zakłada, że każdy rozwija się w swoim tempie. Powinniśmy mu na to z szacunkiem pozwolić. Brak widocznych rezultatów nie oznacza braku rozwoju.

„Przygotowanie, czas i otoczenie stymulują. Nie widzimy ziarna posianego w ziemi, ale woda, temperatura, światło i cień działają na nie codziennie stymulująco.” S. Suzuki.

Stymulujące środowisko

Noworodek jest „otoczony” językiem swoich rodziców.

Jeśli chcemy nauczyć dziecko grać na instrumencie, należy zrobić to samo, sprawić, aby muzyka stała się codziennością w jego życiu, tak jak przemawiająca do niego matka.

Każdy człowiek zna i rozumie znaczenie słów, zanim zacznie się nimi posługiwać. Dlatego dzieci uczone metodą Suzuki słuchają w domu płyty z utworami, które będą w przyszłości wykonywać.

Środowisko to nie tylko dom. Ważne jest słuchanie gry innych dzieci, uczestniczenie w koncertach oraz warsztatach.

Istotnym elementem są również lekcje grupowe. Jest to nie tylko okazja do nauki teorii muzyki ale i wspólnych zabaw muzycznych i muzykowania.

Obecność muzyki w codziennym życiu sprawia, że dziecko traktuje grę na instrumencie jak stały element życia.

A co z tymi nutami?

Wszyscy nauczyliśmy się mówić na długo przed tym zanim zaczęliśmy czytać i pisać.

Metoda Suzuki w pełni wykorzystuję wiedzę psychologii rozwojowej.  Dzieci uczące się grać tą metodą najpierw korzystają ze swoich zdolności słuchowych i motorycznych czyli uczą się grać ze słuchu. Dzięki temu mogą się skupić na radości grania i muzykowaniu.  Podobnie maluchy uczą się na pamięć wierszyków słuchając pani w przedszkolu lub czytającego mu rodzica. Dojrzałość do tego, aby transportować notacje na dźwięki instrumentu młody człowiek osiąga ok. 7 roku życia czyli wtedy, kiedy uczy się pisać i czytać. Dziecko uczące się tą metodą, dzięki wczesnym początkom, potrafi grać na instrumencie, zanim zacznie naukę czytania nut. Wiedzę tą przyswaja naturalnie, gdyż umie już posługiwać się materią, której ona dotyczy, czyli dźwiękiem.

Oczekiwania

Celem Dr Suzukiego nie było kształcenie profesjonalnych muzyków, a przede wszystkim szczęśliwych i szlachetnych ludzi kochających muzykę. Nie oznacza to jednak, że metoda nie daje profesjonalnych podstaw. Wzbudza zapał przy zachowaniu najwyższych standardów. Wielu jej wychowanków zostało świetnymi muzykami.

Radość i entuzjazm

Nie zapominajmy o radości! Nastawienie emocjonalne jest niezmiernie ważne.

Dziecko, aby dobrze się rozwijać, potrzebuje radości i entuzjazmu, wiary rodzica w jego możliwości, pochwały podjętych prób i gorącego motywowania do podejmowania dalszego wysiłku.

Nie traktujmy codziennych praktyk jak przykrego obowiązku ale jak przygodę. Dziecko, które jak sejsmograf wyczuwa nastawienie rodziców, na pewno podąży w tej przygodzie za nami.

Informacje organizacyjne

Zajęcia Metodą Suzuki odbywają się raz w tygodniu. Dzieci uczestniczą w nich wraz z jednym z rodziców. Miesięczny abonament obejmujący 4 spotkania z instruktorem Suzuki kosztuje 250 zł.

Oprócz tego zapraszamy na lekcje grupowe dwa razy w tygodniu.

UWAGA! WRZEŚNIOWA PROMOCJA CENOWA NA ZAPISY DO KOŃCA WRZEŚNIA!

phone-1439839_640.pngJesteś zainteresowany? Skontaktuj się z nami i poznaj szczegóły:  505 188 134. Zapraszamy!

Metoda Suzuki jest zastrzeżoną metodą gry na instrumentach.  Właścicielem praw jest Międzynarodowe Stowarzyszenie Suzuki (ISA). Aby zostać nauczycielem Suzuki w Polce należy uzyskać certyfikat w wyniku zdania egzaminu przed komisją Europejskiego Stowarzyszenia Suzuki (ESA) oraz uzyskać dyplom bądź akredytację Centrum Edukacji Suzuki.
Jeśli chcecie Państwo sprawdzić kwalifikacje nauczyciela swojego dziecka można to zrobić na stronie www.suzuki.edu.pl

POZNAJ METODĘ SUZUKI

EDUKACJA - ALL RIGHTS RESERVED