Kontakt

NUMER KONTA BANKOWEGO
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO "EDUKACJA"
87 1140 2004 0000 3502 7922 2461

NUMER KONTA BANKOWEGO
CENTRUM EDUKACJA

78 1140 2004 0000 3402 7922 2575

CENTRUM EDUKACJA Sp. z o.o wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000802122, wysokość kapitału zakładowego: 35.343,00 zł

CENTRUM EDUKACJA SP. Z O.O.

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE "EDUKACJA"

Uwaga! Zmiana adresu:
ul. Jana III Sobieskiego 10a
43-300 Bielsko-Biała
T: 33 822 80 58
K: 513 097 904
biuro @ centrumedukacja.pl

Godziny pracy: Od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00

EDUKACJA - ALL RIGHTS RESERVED