REKRUTACJA 2018/2019
Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019 do Liceum Ogólnokształcącego EDUKACJA już trwa. Zapraszamy!
ARYTMETYKA MENTALNA DLA DZIECI
Już od września br. rozpoczynamy zupełnie nowe zajęcia, których celem jest rozwinięcie umiejętności twórczych, poznawczych i intelektualnych u dzieci.
KURS NA KIEROWNIKA WYPOCZYNKU
Zapraszamy na kolejną edycję kursu na kierownika wypoczynku, którego ukończenie uprawnia do prowadzenia różnych form wypoczynku.

EDUKACJA - ALL RIGHTS RESERVED